ngọc minh 3648

  1. cuncon2001

    Ngọc minh 3648 ngon trong tầm giá

    Ngọc minh này đc một người a e giới thiệu với lời nhắn. E này giá rẻ mới đi làm và hàng họ rất ổn. Và còn thêm câu nếu nó ngon và ngoan a chụp mấy cái ảnh giới thiệu đến a e để a e thêm lựa chọn và e nó có thêm chút thu nhập. Nghe tiếng hàng mới là thích rồi xong công việc cũng nhanh chóng điện...
Top