lan hương 7343

  1. leedongtrung

    EM LAN HƯƠNG 7343 - VÚ TO - CHÂN DÀI - CHECK RẤT SƯỚNG

    Chiều qua lạnh tê tái, may mà không mưa, tết nhất nhậu nhẹt triền miên, đến thời gian đi xả cũng còn phải tranh thủ nữa. Nhắm được em Lan Hương nhìn dáng cao vú to trong trung tâm share hàng rồi nên đặt lịch từ trưa, thống nhất 4h nên đang cafe với anh em cũng phải kiếm cớ đứng dậy mà chuồn êm...
Top