ký sự check hàng hà nội

  1. Hitler

    NƠI TỐ CÁO XỬ LÝ VI PHẠM HÀNG-BÁNH-MEMBER

    Áp dụng cho toàn bộ các box của ACHN. Mẫu đơn tố cáo: * Đối với tố cáo hàng ghi rõ trong đơn tố cáo -tên hàng -nghệ danh -của bố mì -link dẫn chứng Lý do tố cáo -bằng chứng cụ thể (hình ảnh set up tin nhắn cuộc gọi, có hình ảnh chụp n2 hoặc ảnh hàng mod càng dễ xử lý, kể cả là ảnh chụp lén...
Top