huong dan lam tinh

  1. Triệu Tử Long

    Hướng dẫn Hướng Dẫn Các Tư Thế Làm tình Đơn giản cho Checker !

    1, Kiểu Làm Tình Nữ ở Trên Ở tư thế làm tình, quan hệ kiểu này, cô ấy sẽ nằm trên bụng bạn, trong khi quan hệ. Bạn có thể hơi nghiêng xương chậu về phía trước khiến cho nàng phải trực tiếp xoay theo tư thế của bạn. Nhiều phụ nữ đạt được cực khoái ở tư thế này. Lúc này, cô ấy thích bạn nằm yên...
Top